ZsAZ

Prev Next

Nájdený ruksak - Nové Zámky

05.05.2019

Oznam po ukončení pretekov 1. kola najmladších a starších žiakov 4.5.2019 v Nových Zámkoch sa v priestore na tráve našiel malý ružový detský ruksak, ktorý mal ako znak navlecenu reflexnú žltú jastericku. Vo vnútri bola fľaša, jedlo a menšie ružové tepláky. Ďaľšie informácie poskytne Andrea Jakubcová, rozhodkyňa AC Nové Zámky.

Čítajte viac »

Sutazny poriadok ZsAZ 2019

27.03.2019

Sutazny poriadok ZsAZ 2019

Čítajte viac »

Termínová listina ZsAZ 2019

26.03.2019

Termínová listina ZsAZ 2019

Čítajte viac »

Termíny kôl ZsAZ 2019

24.03.2019

Termíny kôl ZsAZ 2019

Čítajte viac »

Predpis ZsAZ o riadnom členstve klubov …

07.12.2018

Predpis ZsAZ o riadnom členstve klubov v ZsAZ Riadnym členom ZsAZ sú kluby a oddiely, ktoré sú taktiež riadnymi členmi SAZ (na základe každoročnej prihlášky predsedovi ZsAZ) od 1.1. príslušného roka. Podmienkou je prihlásenie sa do 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka a uhradenie členského poplatku 50 € za klub alebo oddiel do 20.1. daného roku. predpis schválený na VV ZsAZ dňa 23.11.2018 v Trnave

Čítajte viac »

Zapis VV ZsAZ zo dňa 23.11.2018

07.12.2018

Zapis VV ZsAZ zo dňa 23.11.2018

Čítajte viac »

 

Všetky práva vyhradené Západoslovenský atletický zväz © 2013.